Κυκλος Μαθησης
11 Ιουνίου 2019

Summer Camp

Κυκλος Μαθησης
17 Ιουνίου 2019

Εκπαιδευτική Ρομποτική STEM education

Κυκλος Μαθησης
20 Ιουνίου 2019

Κέντρο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών

Κυκλος Μαθησης
19 Ιουνίου 2019

Κέντρο Μελέτης Δημοτικού & Γυμνασίου

Κυκλος Μαθησης
14 Μαΐου 2017

Πληροφορική

Κυκλος Μαθησης
13 Μαΐου 2017

Προσωπικό Ασφαλείας (Security)

Κυκλος Μαθησης
16 Μαΐου 2017

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών

Κυκλος Μαθησης
15 Μαΐου 2017

Σεμινάριο Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Κυκλος Μαθησης
21 Ιουνίου 2019

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης